Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 08:00

Tặng Quảng Nha & Hồ Đắc Thiếu Anh. Gởi Huế - phương xa

Mây nối ngang trời
Mây viễn xứ
Gió dìu Xuân lại bến
Chiều qua
Bềnh bồng
           xanh mãi
                  bao niềm nhớ
Huế ở trong lòng người phương xa


TP Hồ Chí Minh, bên thềm Xuân Ất Hợi - 1995

Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995