Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2015 07:55

Tặng nhà thơ Nguyễn Hải Phương, tác giả "Đêm chầy trăng cao"

Tỉnh giấc canh khuya sầu chiếc bóng
Bên trời thao thức một vầng trăng
Ai nghìn xưa trước cùng tâm sự
Hoa lắng đêm hương vạn dặm tình


1992

Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995