Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2015 22:20

Tặng nhà thơ Kim Tuấn

Bạc rồi nửa sợi tóc xanh
Dẫu không chờ đợi
                               cũng đành thế thôi
Tôi nghe như có một người
Soi gương
              cười
                     với nụ cười triết nhân


1995

Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995