Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 10:14

Muôn ngàn yêu dấu
                       làm sao giấu
Anh để  chan hoà
                       quay quắt tim
Mặt trời
             anh giấu
                       trong tim nhớ
Nhốt cả thiên hà trong bóng đêm


Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001