Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 10:06

Vàng thu mùa trước
Chiếc lá me bay

Tình rơi theo lá
Ngoài song
         Thu gầy...?


Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001