15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 13:48

Tặng Huy Tưởng

Nghìn năm
Triền đá xanh rêu
Ngày xanh xao lệ ứa chân chiều
Bước mỏi ta về
Cơn gió thoảng
Nằm im nghe
Cát bụi tiêu điều

Lòng ngó trăm chiều phiêu lãng
Giữa mùa mây phủ cô liêu

Mai sớm mai
Tim hồng nhóm lửa
Đôi mắt em lóng lánh giọt sương
Đời có đìu hiu như lá cỏ
Cũng bâng khuâng gió lướt mặt đường...


1971

Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995