Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 10:46

Đừng nói
Đừng nói gì thêm!
Ngòi bút cứ thầm thì trên giấy

Dưới cầu chiều nay
                           dòng sông vẫn chảy
Qua những cuộc tình lặng im...


Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001