Gởi Huế và Mẹ xa xôi

"Ru hời ru hỡi là ru
"Bên cạn thì chống, bên su thì chèo..."
Sao khuya lấp lánh phương trời
Đêm đêm con thức, nhớ lời mẹ ru

À ơi... câu hát ngày xưa
Thấm lòng con mãi đến giờ chưa thôi
Mồ hôi nước mắt mẹ vơi
Cho hơng lúa chín bồi hồi trăng lên

Cánh cò bay ướt sương đêm
Mẹ xa tóc bạc nhiều thêm... tháng ngày
Cơm rau, áo lạnh vai gầy
Mẹ quên đời mẹ cho ngày con mơ

Lời ru cánh võng ngày thơ
Ấm lòng con mãi đến giờ mẹ ơi
Con đi góc biển chân trời
Đêm đêm on nhớ những lời mẹ ru...


1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]