Núi non quây bọc Đại La thành,
Tô điểm cảnh xuân tựa bức tranh.
Trăm đá lô nhô trời sắp đặt,
Ngàn hoa rực rõ đất giăng mành.
Lược mây chải tóc chồi tươi thắm,
Mưa bút kẻ mày cỏ biếc xanh.
Vén tấm rèm thơ nhìn khắp nẻo,
Bốn bề thiên tạo đẹp long lanh.

tửu tận tình do tại