和三鄉詩

南北千山與萬山,
軒車誰不思鄉關。
獨留芳筆悲前跡,
陌上恐傷桃李顏。

 

Hoạ Tam Hương thi

Nam bắc thiên sơn dữ vạn sơn,
Hiên xa thuỳ bất tứ hương quan.
Độc lưu phương bút bi tiền tích,
Mạch thượng khủng thương đào lý nhan.

 

Dịch nghĩa

Theo chiều nam bắc vượt cả ngàn cả vạn ngọn núi,
Ai ngồi trên xe mà chẳng nhớ quê hương.
Ngọn bút tài hoa đã ghi lại những chuyện đau thương cũ,
Làm dung nhan đào mận bên đường cũng đượm nét cảm thương.


Bài thơ này hoạ lại bài của Lý Lộng Ngọc đề trên vách trạm dịch Tam Hương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều nam bắc vượt ngàn ngọn núi
Ngồi trên xe ai chẳng nhớ nhà
Bút hoa ghi chuyện buồn qua
Làm cho đào mận cũng sa lệ sầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nam bắc nghìn non núi vạn trùng
Trên xe ai chẳng nhớ quê hương
Mình ta chuyện trước buồn lưu bút
Trên đường sợ vẻ mận đào thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Nam Bắc nghìn non vạn núi xa
Trên xe, ai chẳng nhớ quê nhà
Bút thơm ghi chuyện đau thương cũ
Đào mận bên đường cũng xót xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Theo chiều nam bắc vượt ngàn non,
Ai ruổi xe chẳng nhớ cố hương.
Ngọn bút tài ghi thương xót cũ,
Đường đào mận, đượm nét đau thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời