15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2014 21:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/05/2019 22:37

依韻奉酬李迪

柳下官資顏子居,
閑情入骨若為除。
詩成斬將奇難敵,
酒熟封侯快未如。
只見絲綸終日降,
不知功業是誰書?
而今共飲醇滋味,
消得揶揄勢利疏。

 

Y vận phụng thù Lý Địch

Liễu hạ quan tư Nhan Tử cư,
Nhàn tình nhập cốt nhược vi trừ.
Thi thành trảm tương kỳ nan địch,
Tửu thục phong hầu khoái vị như.
Chỉ kiến ty luân chung nhật giáng,
Bất tri công nghiệp thị thuỳ thư?
Nhi kim cộng ẩm thuần tư vị,
Tiêu đắc gia du thế lợi sơ.

 

Dịch nghĩa

Quan Nhan Tử sống trong dinh cơ có trồng liễu,
Tính nhàn đã vào xương không bỏ được.
Thơ làm xong chém tướng kỳ lạ khó mà địch,
Rượu ngấu phong hầu mau như chưa từng làm.
Chỉ thấy dây huân chương cuối ngày giáng xuống,
Không biết công lao kể cho ai.
Nay cùng uống rượu càng thêm thú vị,
Chẳng còn đùa bỡn quyền lợi sẽ bớt đi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Quan Liễu, dân Nhan bậc thánh hiền
Nhà càng thanh bạch, chí càng kiên
Tài hơn trảm tướng câu thơ thánh
Sướng quá phong hầu, chén rượu tiên
Dẹp giặc vẫn nghe trên xuống chiếu
Lập công chưa thấy sử ghi tên
Hãy vui chè chén xa danh lợi
Kẻo miệng nhân gian quở thấp hèn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan Nhan Tử trong dinh liễu có
Tính nhàn vào xương khó trừ đi
Thơ xong chém tướng lạ kỳ
Phong hầu rượu ngấu mau chưa từng làm
Chỉ thấy dây huân chương ban giáng
Không biết công lao đáng cho ai
Nay cùng uống rượu thật say
Chẳng còn đùa bỡn hoạnh tài bớt đi.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dinh liễu Quan Nhan Tử ở trong,
Tính nhàn xương tuỷ bỏ hay không?
Thơ xong chém tướng khó mà địch,
Rượu ngấu mau như hầu tước phong.
Chỉ thấy huân chương ngày giáng xuống,
Không hay công trạng kể ai trông.
Nay cùng uống rượu thêm hương vị,
Quyền lợi chẳng còn bớt bận lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời