Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 03:35

過天威徑

豺狼坑盡卻朝天,
戰馬休嘶瘴嶺煙。
歸路嶮巇今坦蕩,
一條千里直如弦。

 

Quá Thiên Uy kính

Sài lang khanh tận khước triều thiên,
Chiến mã hưu tê chướng lĩnh yên.
Quy lộ hiểm hy kim thản đãng,
Nhất điều thiên lý trực như huyền.

 

Dịch nghĩa

Giặc Nam Chiếu sài lang đã bị chôn vùi hết, hôm nay trở về triều,
Ngựa chiến không còn kêu vì phải đi qua chướng khí nữa.
Con đường hiểm trở lúc trước nay đã bằng phẳng,
Cả ngàn dặm đường thẳng tắp như sợi dây kéo căng.


Theo Việt sử thông giám cương mục, năm Hàm Thông thứ 7 (866) nhà Đường, Cao Biền đi tuần đến châu Ung và châu Quảng, thấy đường biển nhiều đá ngầm, không tiện cho việc vận tải, liền sai quan trưởng sử đem binh lính đi khai đào. Đến quãng giữa đường biển, gặp nơi có những tảng đá to nằm dài đến vài ba trượng, rìu búa không sao phá được, chợt một hôm có mấy trăm tiếng sét lớn đánh tan những tảng đá ấy, do đấy đường biển không bị ngăn trở, vì thế mới đặt tên là Thiên Uy kính. Một năm sau, chiến thắng trở về kinh đô, qua lại khúc đường đó, ông làm bài này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sài lang chôn sạch lại chầu vua
Ngựa chiến thôi kêu cõi núi mờ
Đường hiểm nay về bằng phẳng rộng
Một lèo nghìn dặm thẳng như tơ


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Hùm beo chôn hết mới về triều,
Khói lửa không làm ngựa chiến kêu.
Đường trước gập ghềnh nay phẳng phắn,
Lối về ngàn dặm thẳng trăm chiều.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, Thiên chương (Văn thơ, Từ lệnh), Phạm Trọng Điềm phiên dịch và chú thích, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Giết sài lang hết, tâu vua,
Ngựa không hý độc như xưa giữa đồi.
Gập ghềnh đường cũ xa xôi,
Đường nay ngàn dặm như người căng dây...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lang sói diệt nay về triều báo
Chướng khí không phiền não ngựa đi
Xưa hiểm trở, nay phẳng lì
Con đường ngàn dặm khác chi dây đàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chôn sạch sài lang trở lại chầu
Núi mờ ngựa chiến chẳng kêu đâu
Đường xưa trắc trở nay bằng phẳng
Căng tựa dây đàn thẳng tắp thay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nam Chiếu dẹp yên nay lại triều,
Hết qua chướng khí ngựa không kêu.
Con đường hiểm trở nay bằng phẳng,
Ngàn dặm dây căng đường thẳng đều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời