Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: ẩn cư (40)

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 05:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/05/2019 22:18

訪隱者不遇

落花流水認天台,
半醉閒吟獨自來。
惆悵仙翁何處去,
滿庭紅杏碧桃開。

 

Phỏng ẩn giả bất ngộ

Lạc hoa lưu thuỷ nhận Thiên Thai,
Bán tuý nhàn ngâm độc tự lai.
Trù trướng tiên ông hà xứ khứ,
Mãn đình hồng hạnh bích đào khai.

 

Dịch nghĩa

Thấy hoa rơi nước chảy biết đây là Thiên Thai
Một mình say ngâm nhàn nhã, tự đến đây
Buồn ngao ngán vì tiên ông đi đâu vắng
Hồng hạnh, bích đào nở rợp sân trước

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hoa rơi nước chảy chốn Thiên Thai
Say rượu ngâm thơ đến viếng ai
Buồn nhỉ, tiên ông đâu vắng bóng
Bích đào hồng hạnh ngập hiên mai


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Nước trôi hoa rụng vẫn Thiên Thai,
Chếnh choáng, nghêu ngao tự đến chơi.
Ngán nỗi tiên ông đâu vắng tá?
Đầy sân đào hạnh chiếng hoa tươi.


Nguồn: Kiến văn tiểu lục, mục 4 Thiên chương (Văn thơ, Từ lệnh), Lê Quý Đôn toàn tập - tập II, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977, trang 182, Phạm Trọng Điềm phiên dịch và chú thích
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nước chảy hoa rơi ấy cõi tiên,
Say ngâm tìm đến chốn bình yên.
Tiên ông đâu vắng, lòng thêm chán!
Đào, hạnh ra hoa rợp cửa tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thiên Thai hoa rụng, suối thì thầm
Say sưa nhàn vịnh tự ghé thăm.
Tiên ông đâu vắng buồn ngao ngán,
Bích đào, hồng hạnh nở đầy sân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa rơi nước chảy ấy Thiên Thai
Say dở ngâm nga đến chốn này
Buồn nhỉ tiên ông đâu chẳng thấy
Bích đào hồng hạnh nở sân đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa bay nước chảy tựa Thiên Thai
Thơ thẩn đến ông lúc nửa say
Tiếc quá người tiên đi vắng suốt
Hạnh hồng đào biếc trước sân đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có hoa bay có dòng nước chảy
Ngà ngà say rảnh rỗi tới đây
Người tiên đi vắng suốt ngày
Đào hồng hạnh đỏ nở đầy trong sân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa rơi nước chảy tưởng Thiên Thai,
Nhàn nhã một mình ngâm vịnh say,
Ngao ngán tiên ông đâu vắng cả,
Bích đào hồng hạnh, rợp hiên mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Thiên thai nước chảy hoa rơi
Túi thơ bầu rượu viếng người ở xa
Buồn thay tiên lại vắng nhà
Đào hồng tươi thắm ngập đà ngoài sân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời