赴安南卻寄臺司

曾驅萬馬上天山,
風去雲回頃刻間。
今日海門南國事,
莫教還似鳳林關。

 

Phó An Nam khước ký đài ty

Tằng khu vạn mã thướng Thiên San,
Phong khứ vân hồi khoảnh khắc gian.
Kim nhật Hải Môn Nam quốc sự,
Mạc giao hoàn tự Phụng Lâm quan.


Bài này được làm trong giai đoạn 864-875 khi tác giả làm Chinh nam tướng quân. Đài ty là một chức quan nhỏ. An Nam là vùng đất chỉ nước Việt Nam trong thời kỳ bắc thuộc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Lên Thiên Sơn anh từng ruổi ngựa
Thoáng chốc mây gặp gió mây tan
Nay xuôi cửa biển nước Nam
Xin anh nhớ chuyện Phụng Lâm độ nào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Thiên Sơn muôn dặm tới hàng ngày,
Chốc lát đi về thuận gió mây.
Công việc nước Nam ngoài cửa biển,
Phượng Lâm đâu để đến ngày nay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ núi Thiên đường xa vạn dặm
Ông tới đây rút ngắn thời gian
Hải Môn đáo nhậm An Nam
Xin đừng có giống Phụng Lâm thủa nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã từng ruổi ngựa vượt Thiên Sơn
Gió cuốn mây đưa khoảnh khắc nhàn
Cửa biển An Nam nay gánh việc
Dễ đâu lại giống Phụng Lâm quan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã từng ruổi ngựa lên Thiên Sơn,
Thoáng chốc gặp mây khoảng gió vờn.
Việc nước nay xuôi Nam cửa biển,
Xin anh nhớ chuyện Phụng Lâm hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời