Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2014 21:25

遣興(浮世忙忙蟻子群)

浮世忙忙蟻子群,
莫嗔頭上雪紛紛。
沈憂萬種與千種,
行樂十分無一分。
越外險巇防俗事,
就中拘檢信人文。
醉鄉日月終須覓,
去作先生號白雲。

 

Khiển hứng (Phù thế mang mang nghĩ tử quần)

Phù thế mang mang nghĩ tử quần,
Mạc sân đầu thượng tuyết phân phân.
Trầm ưu vạn chủng dữ thiên chủng,
Hành lạc thập phân vô nhất phân.
Việt ngoại hiểm hy phòng tục sự,
Tựu trung câu kiểm tín nhân văn.
Tuý hương nhật nguyệt chung tu mịch,
Khứ tác tiên sinh hiệu Bạch Vân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Đàn kiến long đong bọn khách trần
Chớ hờn mái tuyết trắng trên khăn
Lo thầm muôn việc cùng ngàn việc
Vui thật mươi phân chẳng một phân
Ngoài phận hiểm nghèo phòng mắc vạ
Trong khuôn gìn giữ mới nên văn
Làng say ngày tháng cho xong quách
Làm bác Nho già hiệu Bạch Vân


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đời nổi trôi bận như đàn kiến
Mớ tuyết sương đang kín trên đầu
Lo âu ngàn vạn mối sầu
Vui mười chưa được hưởng lâu một lần
Ngoài hiểm nguy đề phòng tục luỵ
Trong xét suy kiềm chế tin người
Say sưa cũng phải tìm thôi
Bạch Vân tên hiệu vui đời nhàn cư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Long đong đàn kiến khách đời,
Chớ hờn mái tuyết rối bời trên khăn.
Lo thầm muôn việc băn khoăn,
Mười phần vui thật một phân chẳng bì.
Đề phòng phận mắc hiểm nguy,
Tựu trung gìn giữ cái thì nhân văn.
Tiên sinh làm hiệu Bạch Vân
Làng say ngày tháng phải cần cho xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời