Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 07:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/05/2019 22:16

遣興(把盞非憐酒)

把盞非憐酒,
持竿不為魚。
唯應嵇叔夜,
似我性慵疏。

 

Khiển hứng (Bả trản phi liên tửu)

Bả trản phi liên tửu,
Trì can bất vị ngư.
Duy ưng Kê Thúc Dạ,
Tự ngã tính dung sơ.

 

Dịch nghĩa

Nâng chén chẳng vì thích rượu
Buông cần câu chẳng vì mong được cá
Ta chỉ ưa ông Kê Thúc Dạ
Ông ấy tính cũng lười biếng như ta


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Nâng chén, rượu chẳng hám
Buông câu, cá không màng
Thích ông Kê Thúc Dạ
Lười nhác ta sánh ngang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Nâng chén phải đâu vì thích rượu,
Gieo câu nào hám cá cho nhiều
Chỉ vì tính biếng lười, thô lỗ,
Thúc dạ cùng ta cũng một chiều.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, Thiên chương (Văn thơ, Từ lệnh), Phạm Trọng Điềm phiên dịch và chú thích, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cần thả, đâu vì cá,
Ly nâng, rượu chẳng khà.
Chỉ ưa Kê Thúc Dạ,
Tính nhác, hệt như ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nâng chén nào thích rượu,
Buông cần chẳng thiết câu.
Chỉ ưa Kê Thúc Dạ,
Lười biếng tính như nhau.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Rượu nồng, uống chẳng vì ưa,
Buông cần, chẳng đợi cá chưa cắn mồi.
Chỉ ưa Kê Thúc Dạ thôi,
Các ông, tính cũng biếng lười như ta...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tay nâng ly không mê rượu đắng
Ngồi ôm cần mà chẳng thích câu
Kê Khang hâm mộ từ lâu
Với ta tính vốn giống nhau chỗ lười

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chẳng thích rượu, cầm ly thôi
Buông câu ngồi không thiết cá.
Chỉ ham mê Kê Thúc Dạ,
Bản tính lười cũng giống tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nâng ly không thích rượu
Buông cần chẳng mê câu
Tính ưa Kê Thúc Dạ
Lười biếng hệt ta thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nâng chén chẳng vì thích rượu say,
Buông cần chẳng phải mong cá ngay.
Kê Khang ta chỉ người ấy,
Ông tính như ta cũng biếng dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời