Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 5 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2009 02:32

寄題羅浮別業

不將真性染埃塵,
為有煙霞伴此身。
帶日長江好歸信,
博羅山下碧桃春。

 

Ký đề La Phù biệt nghiệp

Bất tương chân tính nhiễm ai trần,
Vị hữu yên hà bạn thử thân.
Đới nhật Trường Giang hảo quy tín,
Bác La sơn hạ bích đào xuân.

 

Dịch nghĩa

Không muốn để cho chân tâm mình nhiễm bụi bậm,
Thì phải như người xưa rũ sạch công danh, bạn cùng sương khói.
Dưới ánh trăng, bên dòng Trường Giang, giữ vững niềm tin,
Là sẽ về Bác La tu tiên dưới cành đào xuân biếc.


La Phù là núi ở địa phận huyện Tăng Thành, tỉnh Quảng Đông, phía đông tiếp giáp địa giới huyện Bác La, núi này có hơn bốn trăm ngọn, nổi tiếng ở Việt Trung. Cát Hồng người đời Đông Tấn từ bỏ quan chức, tu đạo tiên đắc đạo, có viết sách để lại hướng dẫn người đời sau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Tính tự nhiên không nhiễm bụi trần
Bạn cùng mây khói nhẹ tinh thần
Trường Giang ngày báo tin lành đến
Núi Bác La, đào rực vẻ xuân


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Câu 3

Bài này trong hầu hết các tài liệu Đường thi bằng nguyên tác tiếng Trung trên mạng và trên sách, câu thứ 3 là 帶日長江好歸信 (Đới nhật Trường Giang hảo quy tín). Vậy mà không hiểu sao trong một số tuyển tập thơ Đường dịch ra Việt ngữ như của Lê Nguyễn Lưu, Vũ Minh Tân lại hơi khác so với câu vừa trích dẫn: 帶月長江將好信 (Đới nguyệt Trường Giang tương hảo tín). Không biết các dịch giả nói trên lấy ở nguồn tài liệu nào.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Ký La-phù biệt nghiệp

Tính trời không chút bợn hồng trần,
Bởi có yên hà quện với thân.
Tin tốt Trường Giang ngày gửi đến,
Bác La đào nở biết bao xuân.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, Thiên chương (Văn thơ, Từ lệnh), Phạm Trọng Điềm phiên dịch và chú thích, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tính chân chẳng nhuốm bụi trần,
Khói mây vốn bạn với thân này rồi.
Trường Giang ngày báo tin vui,
Bác La, đào biếc chân đồi xuân tươi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không muốn để chân tâm nhiễm buị
Rũ công danh kết bạn khói sương
Niềm tin nguyện với trăng, sông
Tu thân dưới gốc đào hồng Bác La

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chân tính nào đâu ố bụi trần
Bởi nhờ mây khói bạn châu thân
Trường Giang ngày gởi tin vui đến
Đào biếc Bác La thắm sắc xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không muốn chân tâm nhiễm bụi trần,
Công danh sương khói phải rời thân.
Trường Giang dưới nguyệt niềm tin vững,
Sắc thắm Bác La đào biếc xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời