Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 03:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/05/2019 22:25

和王昭符進士贈洞庭趙先生

為愛君山景最靈,
角冠秋禮一壇星。
藥將雞犬雲間試,
琴許魚龍月下聽。
自要乘風隨羽客,
誰同種玉驗仙經。
煙霞淡泊無人到,
唯有漁翁過洞庭。

 

Hoạ Vương Chiêu Phù tiến sĩ “Tặng Động Đình Triệu tiên sinh”

Vị ái Quân Sơn cảnh tối linh,
Giác quan thu lễ nhất đàn tinh.
Dược tương kê khuyển vân gian thí,
Cầm hứa ngư long nguyệt hạ thính.
Tự yếu thừa phong tuỳ vũ khách,
Thuỳ đồng chủng ngọc nghiệm tiên kinh.
Yên hà đạm bạc vô nhân đáo,
Duy hữu ngư ông quá Động Đình.

 

Dịch nghĩa

Yêu thích núi Quân Sơn vì cảnh vật linh thiêng,
Nên mùa thu lập đàn sao, đội mũ sừng cúng tế.
Đã thử đem thuốc lên mây cho gà và chó,
Đã đàn cho cá và rồng nghe dưới ánh trăng.
Cũng muốn nương gió bay theo chim,
Nhưng cùng ai trồng cây ngọc để thử nghiệm kinh tiên bây giờ?
Ở chốn mây khói đạm bạc này ai mà tới,
Duy có ông thuyền chài qua lại trên hồ Động Đình.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mến chuộng Quân Sơn cảnh tối linh,
Mũ sừng đội đứng tế đàn tinh.
Trên mây gà chó xin thang thuốc,
Dưới nguyệt cá rồng lắng tiếng sênh.
Cỡi gió những mong theo vũ khách,
Trồng châu toan nghiệm đúng tiên kinh.
Yên hà nhạt nhẽo ai từng đến?
Chỉ một ngư ông ở Động Đình.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Yêu phong cảnh Quân sơn đẹp đẽ,
“Khăn ngà bò” giảng lễ bậc thầy.
Thuốc tiên, gà chó lên mây,
Dạo đàn, rồng cá vui vầy dưới trăng.
Gió muốn cỡi theo bằng đạo sĩ,
Ngọc ai trồng nghiền nghĩ kinh tiên?
Non khe tĩnh mịch ai nhìn,
Động Đình chỉ có con thuyền ngư ông.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, Thiên chương (Văn thơ, Từ lệnh), Phan Trọng Điềm phiên dịch và chú thích, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thích Quân Sơn cảnh thiêng vô cùng
Thu cúng đàn sao đội mũ sừng
Rồng cá nghe đàn vầng nguyệt tỏ
Chó gà phạm thuốc chốn mây vương
Thử tiên kinh định trồng châu ngọc
Theo vũ khách nhờ cỡi gió giông.
Nhoà nhạt khói mây người chẳng đến
Động Đình xuôi ngược một ngư ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mến Quân Sơn, cảnh rất linh,
Mùa thu đội mũ tế tinh có sừng.
Thuốc tiên, gà, chó, đều dùng,
Dưới trăng, đàn để cá, rồng, lắng nghe.
Muốn theo tiên cưỡi gió về,
Trồng châu, thử nghiệm mọi bề kinh tiên.
Khói mờ, ráng nhạt, người quên,
Chỉ ông chài cá bơi trên Động Đình...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Quân Sơn linh thiêng nên mến
Đội mũ sừng khấn nguyện đàn thu
Thuốc cho gà chó mây mù
Đàn cho rồng cá trăng thu nghe cùng
Cũng muốn nương gió cùng chim khách
Nhưng cùng ai trồng ngọc thử kinh?
Khói mây ai đến với mình
Chỉ ngư ông ở Động Đình lại qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yêu thích Quân Sơn cảnh vật linh,
Mũ sừng cúng tế lập đàn tinh.
Lên mây đem thuốc cho gà chó,
Dưới ánh trăng nghe rồng cá kình.
Cũng muốn theo chim nương gió lộng,
Cùng trồng cây ngọc nghiệm tiên kinh.
Khói mây đạm bạc ai qua đó,
Duy có ông chài qua Động Đình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời