Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:28

春日絕句十首其三

旭掛旗臺煙水消,
三營四觀日迢迢。
萬重山勢長春色,
千尺江流送往潮。

 

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 03

Húc hải kỳ đài yên thuỷ tiêu,
Tam dinh tứ quán nhật thiều thiều.
Vạn trùng sơn thế trường xuân sắc,
Thiên lý giang lưu tống vãn triều.

 

Dịch nghĩa

Ánh sáng ban mai treo lơ lủng trên kỳ đài hơi nước tiêu tan,
Trong ba dinh, bốn quán ngày dài dằng dặc.
Thế núi muôn trùng thấm đượm màu xuân,
Ngàn thước sông trôi tiễn thuỷ triều xuống.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sương tạnh, kỳ đài lộng ánh mai,
Ba dinh, bốn quán ngày thêm dài.
Muôn trùng thế núi tràn xuân sắc,
Nghìn thước sông trôi tiễn nước triều.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ánh mai lơ lủng sương kỳ đài,
Bốn quán ba dinh dằng dặc dài.
Thế núi muôn trùng xuân đượm sắc,
Sông trôi ngàn thước vãn triều ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời