Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:27

春日絕句十首其二

襟帶山河千里府,
風流歌管萬人家。
朱橋錦宇舊時燕,
韋曲紅稠無賴花。

 

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 02

Khâm đới sơn hà thiên lý phủ,
Phong lưu ca quản vạn nhân gia.
Chu kiều cẩm vũ cựu thì yến,
Vi khúc hồng trù vô lại hoa.

 

Dịch nghĩa

Núi sông như dải áo ôm lấy ngàn dặm phủ,
Thú phong lưu đàn hát khắp muôn nhà.
Những chim én thuở trước bay lượn ở nhà sang trọng bên cầu sơn đỏ,
Vang khắp Tràng An cảnh tươi hồng đông vui không cần có hoa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Nghìn dặm phủ, dinh sông núi bọc,
Phong lưu đàn hát khắp muôn nhà.
Cầu son, nhà đẹp vui bày yến,
Hồng rực đông vui chẳng mượn hoa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi sông dải áo đất ôm xa,
Đàn hát phong lưu khắp mọi nhà.
Én lượn nhà sang ngày thuở trước,
Long thành tươi đẹp chẳng cần hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời