Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2013 17:49

園中黃葵四絕其三

雙雙相倚傍柴蘺,
關殿群芳不共萎。
可惜向陽心獨在,
邇來三月立炎曦。

 

Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 3

Song song tương ỷ bạng sài ly,
Quan điện quần phương bất cộng nuy.
Khả tích hướng dương tâm độc tại,
Nhĩ lai tam nguyệt lập viêm hy.

 

Dịch nghĩa

Dựa nhau song song cạnh hàng rào cành nhánh,
Trổ sau các hoa khác nên không rụi chung.
Đáng tiếc lòng hướng về mặt trời chỉ còn lại đơn độc,
Gần đây tháng ba mặt trời đã oi bức.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Sóng đôi cùng tựa cạnh hàng rào,
Nở chót không chung cảnh úa xàu.
Thương bấy hướng dương riêng vẫn giữ,
Tháng ba nắng gắt chịu dang lâu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên rào cùng tựa xếp thành hàng
Nở muộn trăm hoa chậm hẻo tàn
Thương lẳm hướng dương lòng vẫn luyến
Thảng ba đứng chịu nắng chan chan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Song song dựa giậu xếp thành hàng,
Trổ muộn nên không chung rụi tàn.
Đáng tiếc hướng dương còn độc lập,
Tháng ba mặt nhật nắng chan chan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời