詠清化貓子山

虎踞江邊壯地維,
乾胎坤孕幾多時。
崚嶒石骨凌霜瘦,
隱約苔毛斂露肥。
風動怒號鯨按帖,
月明顧影鳥驚飛。
輞川若有傳神手,
貓入丹青亦一奇。

 

Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn

Hổ cứ giang biên tráng địa duy,
Càn thai khôn dựng kỷ đa thì ?
Lăng tằng thạch cốt lăng sương sấu,
Ẩn ước đài mao liễm lộ phì.
Phong động nộ hào kình án thiếp,
Nguyệt minh cố ảnh điểu kinh phi.
Võng Xuyên nhược hữu truyền thần thủ,
Miêu nhập đan thanh diệc nhất kỳ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Ngồi chặn bên sông dáng hổ già.
Trời thai đất nghén tự bao giờ.
Gồ ghề cốt đá làn sương dội,
Ấp ảnh lông rêu hạt móc sa.
Tiếng gió như gào kình sợ khiếp,
Sáng trăng rõ bóng chim bay xa.
Võng Xuyên ví có tay tài vẽ,
Vẽ bức tranh này chẳng lạ a ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dáng như hổ phục ở ven sông
Trời đất sinh ra thế núi hùng
Xương đá tủa sương hình lởm chởm
Lông rêu tựa móc hạt long lanh
Trăng soi vằng vặc chim trời sợ
Gió thét gầm gào cá biển kinh
Ma Cật gặp tay tài phóng bút
Một phong cảnh đẹp hoạ nên tranh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Chồm chỗm ven sông dáng hổ già
Trời thai đất nghén tự bao giờ
Gồ ghề cốt đá màn sương phủ
Lóng lánh làn rêu hạt móc sa
Tiếng gió như gào kình nép sợ
Sáng trăng rõ bóng quạ bay xa
Võng Xuyên ví có tay tài vẽ
Nên bức tranh này chẳng lạ a


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch), Tố Hữu, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi như hổ phục chặn bên sông.
Trời đất sinh ra bao gắng công.
Cốt đá gồ ghề hình lởm chởm,
Long lanh hạt móc các rêu lông.
Thét gào tiếng gió kình e khiếp,
Rõ bóng sáng trăng chim cách lồng.
Võng Xuyên ví có tài quơ bút,
Vẽ bức tranh này có đẹp không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời