13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/08/2012 08:02

詠傘園山

名山山上古今傳,
四望團團若傘園。
雲邁重霄星可摘,
地遙萬仞水無權。
煙霞長鎖無塵境,
泉石閒棲不老仙。
唐懿膽寒高束手,
巍然南極鎮南天。

 

Vịnh Tản Viên sơn

Danh sơn sơn thượng cổ kim truyền,
Tứ vọng đoàn đoàn nhược tản viên.
Vân mại trùng tiêu tinh khả trích,
Địa dao vạn nhận thủy vô truyền.
Yên hà truyền tỏa vô trần cảnh,
Tuyền thạch nhàn thê bất lão tiên.
Đường Ý đảm hàn, Cao thúc thủ.
Nguy nhiên nam cực trấn Nam thiên!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Núi đây nổi tiếng tự ngàn năm,
Bốn mặt tròn xoe ngất một vòm.
Đỉnh sát từng trời sao dễ với,
Đất cao muôn bậc, nước khôn chờm.
Đá khe vui thú tiên không tuổi,
Mây ráng thường ngăn cảnh khác phàm.
Cao chịu bó tay, Đường Ý khiếp,
Phương nam chất ngất trấn trời nam.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Danh sơn nổi tiếng tự ngàn năm
Bốn phía tròn xoe tựa lọng xanh
Mây giáp chín tầng sao dễ hái
Đất cao muôn bậc nước khôn dâng
Khói mây phủ kín đâu trần cảnh
Suối đá thong dong một vị tiên
Cao phải bó tay Đường Ý sợ
Cực nam chót vót trấn trời nam

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Danh sơn nổi tiếng tự ngàn năm,
Bốn mặt tròn xoe tựa lọng giương.
Đỉnh sát từng mây sao dễ với,
Đất cao muôn bậc, nước khôn vươn.
Khói mây lan toả đâu trần cảnh,
Suối đá thong dong cảnh khác thường.
Đường Ý sợ run, Cao thúc thủ,
Cực nam chất ngất trấn Nam phương.

15.00
Trả lời