Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2020 16:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/03/2020 16:27

雨後走筆寄園居二友

東園西角是西園,
范子門通武子門。
雨長珠蘭應亂徑,
風搖玉黍定迷村。
請君莫厭追攀事,
過此炎埃幾日閒。

 

Vũ hậu tẩu bút ký viên cư nhị hữu

Đông viên tây giác thị tây viên,
Phạm tử môn thông Vũ tử môn.
Vũ trưởng châu lan ưng loạn kính,
Phong dao ngọc thử định mê thôn.
Thỉnh quân mạc yếm truy phan sự,
Quá thử viêm ai kỷ nhật nhàn.

 

Dịch nghĩa

Góc tây vườn đông là vườn tây
Cửa ông Phạm thông với cửa ông Vũ
Mưa khiến cho khóm lan quý lớn nhanh, lấp cả lối đi tắt
Gió rung kê, bắp làm cho xóm làng mờ mịt
Xin các ngài đừng chán nản khi phải đuổi theo nhiều việc
Qua chốn bụi bặm ấy có mấy khi được thanh nhàn[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Ngọc Quận

Góc tây đông vườn ấy tây vườn
Ông Phạm ông Vũ cửa thông luồn
Vì mưa lan lớn, lối sang lấp
Gió rung kê, bắp mờ xóm thôn
Xin ngài đừng chán vì theo việc
Qua nơi bụi bặm mấy khi nhàn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Góc tây đích thị ấy vườn tây
Cửa Phạm thông sang cửa Vũ, hầy.
Mưa thúc lan lên bìn bịt lối,
Gió vần kê vãi xậm xì mây.
Xin đừng chán phải lo nhiều việc,
Chốn bụi trần ai thảy phải vầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn đông tây góc ấy vườn tây,
Cửa Phạm thông với cửa Vũ nầy.
Mưa khiến khóm lan nhanh lấp lối,
Gió rung kê, bắp xóm mờ mây.
Xin đừng chán nản lo nhiều việc,
Qua chốn trần ai rãnh đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời