15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/12/2007 17:16

滯雨終夜感作

細雨霏霏夜閉門,
孤燈明滅悄無言。
天邊征客閨中婦,
何處相思不斷魂。

 

Trệ vũ chung dạ cảm tác

Tế vũ phi phi dạ bế môn,
Cô đăng minh diệt tiễu vô ngôn,
Thiên biên chinh khách khuê trung phụ,
Hà xứ tương tư bất đoạn hồn!

 

Dịch nghĩa

Mưa bụi lất phất, ban đêm đóng cửa,
Ngọn đèn côi quạnh lúc tỏ lúc mờ, im lặng chẳng nói năng gì.
Kẻ ở chân trời,người ở phòng khuê,
Nhớ nhau thì ở đâu mà tâm hồn chẳng tan nát.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Cửa cài lất phất đêm mưa,
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, lặng không!
Người viễn tái, kẻ cô phòng,
Tương tư ai chẳng não lòng như ai!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Mưa đêm lất phất cửa gài
Đèn chong một ngọn nỗi nầy nói chi
Người chinh phụ, kẻ biên thuỳ
Tương tư hồn đoạn khác gì hỡi ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Lất phất mưa đêm đóng cửa phòng
Lặng câm mờ tỏ ngọn đèn chong
Kẻ nơi viễn xứ người khuê phụ
Đâu chốn tương tư chẳng não lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

tên bài thơ

滯雨終夜感作 - Trệ vũ chung dạ cảm tác

Theo từ điển TC thì 終 là chung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lất phất mưa đêm cửa chẳng cài
Đèn con  leo lét chuyện trò ai
Nhớ nhau sao chẳng lòng tan nát
Kẻ chốn chân mây kẻ cuối trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa đêm lất phất đóng song phòng,
Mờ tỏ ngọn đèn cảnh lặng không.
Kẻ ở khuê phòng người viễn xứ,
Nơi nào thương nhớ chẳng nao lòng.

15.00
Trả lời