Tiêu dao Trúc Bạch chẳng muốn về,
Mờ mịt khói mây cây nhỏ ghê.
Mây núi nhìn hoài sao chẳng biết,
Hướng nam chim chóc lượn bay về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại