Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:54

重過萬柳亭

樹猶如此我何堪,
泯跡回頭未易談。
風景不殊人事改,
十年重到柳亭南。

 

Trùng quá Vạn Liễu đình

Thụ do như thử ngã hà kham,
Mẫn tích hồi đầu vị dị đàm.
Phong cảnh bất thù nhân sự cải,
Thập niên trùng đáo Liễu đình nam.

 

Dịch nghĩa

Cây vẫn còn như thế, ta chịu sao nổi,
Dấu vết tiêu tan, nhìn lại chưa dễ bàn.
Phong cảnh không khác, việc đời thay đổi,
Mười năm nay mới lại đến phía nam Liễu đình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cây cối còn đây, rối dạ ta,
Ngậm ngùi dấu cũ khó nhìn ra.
Vẫn phong cảnh ấy, đời thay đổi,
Đình Liễu mười năm lại ghé qua.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây cỏ còn đây, rối dạ mình
Dấu xưa tàn tạ khó hình dung
Cảnh không thay đổi, đời thay đổi
Đã chục năm qua ghé Liễu đình

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời