12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Phụng Hà vào 17/04/2010 12:15

嘲折臂佛

誰謂金僵不壞身?
我觀還視折肱人。
此身不渡何身渡?
獻果僧終遇你頻。

 

Trào chiết tý Phật

Thuỳ vị kim cương bất hoại thân?
Ngã quan hoàn thị chiết quăng nhân.
Thử thân bất độ, hà thân độ?
Hiến quả tăng chung ngộ nhĩ tần.

 

Dịch nghĩa

Ai bảo thân Phật là kim cương không bao giờ nát?
Trước mắt ta vẫn có Phật gãy tay.
Thân mình chẳng độ được, còn hòng độ ai?
Lũ sư dâng quả sẽ hớt tay trên của ông luôn!


Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn Học, TP Hồ Chí Minh, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Ai bảo kim cương thân chẳng nát,
Mà cũng có ông tay què quặt,
Thân mình chẳng độ còn độ ai!
Chắc oản của ông sư hớt tất!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

xin hỏi

Ai bảo thân kim cương chẳng hoại?
Xem ra vẫn có người gãy tay.
Thân này chẳng độ, thân nào độ?
Các sư dâng quả gặp ông hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ai bảo kim cương thân chẳng nát
Ta xem ông cũng cánh tay què
Thân mình chẳng độ thân ai độ
Xôi oản của chùa hớt chán chê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai bảo kim cương thân chẳng hoại?
Gãy tay Phật trước mắt như thường.
Thân mình chẳng độ, thân ai độ?
Dâng quả các sư ông hớt hoài!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời