Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:31

Tiếp nội thư tín ký hàn y bút điều sổ sự

Nhất giam đăng hạ vạn hàng đề,
Thử dạ tàn hồn nhiễu tú khuê.
Trường hận thuỳ giao luân cảm tự ?
Độc miên nhân tự vọng kim kê.
Hàn y ổn thiếp phong tân tứ,
Tố quản tiêm minh tẩy cựu đề.
Lai thất tha thời hảo qui khứ,
Nhập môn tri hữu nhẫm thung thê.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quí Liêm

Trước đèn thư mở, lệ muôn hàng,
Hồn gửi phòng the luống vẩn vương!
Kiếp hận, ai xui thêu chữ gấm,
Đêm suông ta những ngóng gà vàng.
Áo mền, ủ ấm bao tình tứ,
Bút mới dầm tan mọi thảm thương!
Rồi nữa nhà Lai khi trở lại.
Bước vào mừng có bạn tao khang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới đèn thơ đọc lệ muôn hàng
Đêm mộng phòng khuê dạ vấn vương
Mối hận ai xui thêu chữ gấm
Giấc mòng ta vẫn ngóng nhà vàng
Áo đông lần gởi bao tình ý
Bút trắng dần xoa vạn nhớ thương
Mái cũ một mai quay trở lại
Vợ hiền tựa cửa nghĩa tao khương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới đèn thơ đọc lệ tuôn tràn,
Đêm mộng phòng khuê đa dạ mang.
Mối hận ai xui thêu chữ cảm,
Đêm thâu ta vẫn ngóng gà vàng.
Áo hàn lần gởi bao tình ý,
Bút trắng xoá dần vạn nhớ thương.
Mái cũ một mai quay trở lại,
Vào nhà tựa cửa nghĩa tào khang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời