Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 15:15

秋夜書懷貽館中諸故人

北長亭外柳初調,
飛過香江第幾橋。
一夜西風吹海氣,
滿城秋色雨蕭蕭。

 

Thu dạ thư hoài di quán trung chư cố nhân

Bắc trường đình ngoại liễu sơ điệu,
Phi quá Hương giang đệ kỷ kiều.
Nhất dạ tây phong suy hải khí,
Mãn thành thu sắc vũ tiêu tiêu.

 

Dịch nghĩa

Ngoài phía bắc trường đình liễu bắt đầu xanh mởn,
Bay đến sông Hương phải qua chiếc cầu thứ mấy?
Suốt đêm gió tây đưa hơi nước biển vào,
Cả thành đượm sắc thu, mưa ào ạt.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huy Cận

Liễu bắc trường đình mơn mởn sao!
Hương giang bay tới vượt bao cầu?
Một đêm hơi biển vào theo gió,
Thành đượm màu thu, mưa tiêu tao…

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bắc đình liễu biếc thắm xinh sao
Bay tới dòng Hương vượt mấy cầu?
Hơi biển suốt đêm theo cánh gió
Khắp thành mưa đổ đượm màu thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời