清池汎舟南下

清潭催別袂
珥水濺行襟
沙闊黄雲暮
天低白日沈
客舟寒汎汎
江色晚陰陰
不見波濤壯
安知萬里心

 

Thanh Trì phiếm chu nam hạ

Thanh Đàm thôi biệt duệ
Nhị Thủy tiễn hành khâm
Sa khoát hoàng vân mộ
Thiên đê bạch nhật trầm
Khách chu hàn phiếm phiếm
Giang sắc vãn âm âm
Bất kiến ba đào tráng
An tri vạn lý tâm.

 

Dịch nghĩa

Vừa giục giã chia tay ở Thanh Đàm
Mà giờ đây nước sông Nhị đã vấy áo người đi
Cát rộng mây vàng chiều tà
Trời thấp, mặt trời xuống
Thuyền khách lạnh trôi chậm chậm
Màu sông chiều âm u
Không thấy sóng lớn mạnh
Sao biết chí lớn muôn dặm

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Thanh Đàm vội chia tay,
Sông Nhị áo ướt đầy.
Mây vàng chiều cát lộng,
Vòm thấp mặt trời xoay.
Sông chiều màu u ám,
Khách lạnh thuyền day day.
Không thấy sóng lớn mạnh,
Sao biết chí cao dày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Thanh Đàm giục giã chia ly,
Nhị Hà rưới áo người đi lên đường.
Chiều hôm, bãi rộng mây vàng.
Vòm trời thâm thấp, ánh dương trầm trầm.
Cảnh sông đêm tối âm thầm,
Thuyền ai giá lạnh lâng lâng băng ngàn.
Ví không sóng gió phũ phàng.
Thì sao biết được dặm trường chí xa?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầm Thanh vừa mới giã từ
Nước sông Nhị ướt áo người đi xa
Mây vàng cát trắng chiều tà
Vầng dương nghiêng bóng trời sà về tây
Lạnh lùng thuyền khách xuôi trôi
Màu chiều sông nhuộm mịt mù nao nao
Nếu không có cảnh ba đào
Làm sao tỏ được chí cao ngàn trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh Đàm vừa giục giã chia tay,
Vấy áo người đi sông Nhị đây.
Chiều xế mây vàng bờ cát rộng,
Trời chiều trời thấp ngã về tây.
Lạnh lùng thuyền khách trôi chầm chậm,
U tối màu sông buồn lắt lay.
Không thấy sóng to gió lớn mạnh,
Biết đâu chí lớn dặm ngàn dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời