Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 15:06

暑困戲臥荷葉上同潘生其一

南郭先生不解愁,
北窗高枕蹇帷留。
起來得得香生夢,
卻是青蓮葉上遊。

 

Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 1

Nam Quách tiên sinh bất giải sầu,
Bắc song cao chẩm kiển duy lưu.
Khởi lai đắc đắc hương sinh mộng,
Khước thị thanh liên diệp thượng du.

 

Dịch nghĩa

Nam Quách tiên sinh chẳng giải được nỗi sầu,
Cửa sổ phía bắc nằm gối cao, kéo màn rủ.
Lúc dậy cảm nhận trong giấc mộng có nhiều mùi thơm,
Do là nằm chơi trên lớp lá sen xanh.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Nam Quách tiên sinh chẳng vợi sầu,
Rủ màn song bắc, gối cao đầu.
Tỉnh ra thấy mộng đầy hương ngát,
Nằm lá sen xanh chẳng trách nào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mối sầu khôn vợi Quách tiên sinh
Song bắc gối cao rủ kín màn
Tỉnh giấc mộng thơm còn phảng phất
Hẳn nằm trên lớp lá sen xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời