Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:29

十五夜大風

一夜長風撼海臺,
順安門外浪如雷。
千秋上作周郎氣,
要打紅毛巨艦回。

 

Thập ngũ dạ đại phong

Nhất dạ trường phong hám hải đài,
Thuận An môn ngoại lãng như lôi.
Thiên thu thượng tác Chu lang khí,
Yếu đả Hồng mao cự hạm hồi.

 

Dịch nghĩa

Suốt đêm gió lộng rung động toà Hải đài,
Ngoài cửa Thuận An tiếng sóng gầm như sấm.
Hùng khí của chàng họ Chu nghìn năm còn bốc lên,
Như đánh cho tàu lớn bọn Hồng mao phải lùi trở lại.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Gió lộng thâu đêm chuyển hải đài,
Thuận An sấm dậy dóng ngoài khơi.
Khí hùng Công Cẩn nay còn mạnh,
Tàu chiến Hồng Mao, quyết đánh lùi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

十五夜大風

一夜長風撼海臺
順安門外浪如雷
千秋上作周郞氣
要打紅夷巨艦回

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Suốt tối hải đài gió thổi lồng
Thuận An tiếng sóng sấm vang gầm
Chàng Chu hào khí ngàn năm trước
Tàu chiến Hồng Mao khiếp chạy nhanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió lộng cả đêm động hải đài,
Thuận An sấm dậy sóng dâng trào.
Chu Du hào khí ngàn năm trước,
Tàu chiến Hồng Mao quyết đánh càn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời