Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:39

愼思自和甫爱蓮亭歸有詩邀次韻其四

春江曲曲水悠悠,
風物年年送薄遊。
俗事升沉君莫問,
煙波深処有虚舟。

 

Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 4

Xuân giang khúc khúc thuỷ du du,
Phong vật niên niên tống bạc du.
Tục sự thăng trầm quân mạc vấn,
Yên ba thâm xứ hữu hư chu.

 

Dịch nghĩa

Sông xuân uốn khúc nước vời vợi,
Cảnh vật hằng năm đưa khách chơi.
Việc đời chìm nổi anh đừng hỏi,
Nơi khói sóng vắng lặng có chiếc thuyền không.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Uốn khúc sông xuân, nước lặng lờ,
Năm năm cảnh vật đón người thơ.
Nổi chìm chuyện thế xin đừng hỏi,
Khói sóng nơi xa, nhẹ lá đò.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông xuân uốn lượn nước chơi vơi
Cảnh vật năm năm đón tiếp người
Chìm nổi sự đời thôi chớ hỏi
Lững lờ khói sóng chiếc thuyền khơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời