Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:38

愼思自和甫爱蓮亭歸有詩邀次韻其三

聞道柴門幾次開,
主人也未探春回。
園丁緩報平安信,
應有忙尋看竹來。

 

Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 3

Văn đạo sài môn kỉ thứ khai,
Chủ nhân dã vị thám xuân hồi.
Viên đinh hoãn báo bình an tín,
Ưng hữu mang tầm khán trúc lai.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói cửa sài mấy lần mở,
Chủ nhân đi dạo xuân chưa về;
Phu làm vườn thong thả báo tin bình an,
Có người tìm đến xem vườn trúc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Nghe nói cửa sài mở mấy lần,
Chưa về, chủ vẫn mải chơi xuân.
Phu vườn thưa lại: bình an cả!
Vườn trước, có người ghé đến thăm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghe nói cửa sài mở mấy lần
Chủ nhân mê mải dạo chơi xuân
Phu vườn cho biết bình an cả
Vườn trúc người xa ghé lại thăm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời