Xóm đông ai ngỏ ý sâu thầm,
Nói với đình Sen khách gảy đàn.
Hơi ấm đêm qua theo gió đến,
Hôm nay tràn ngập một trời xuân.

tửu tận tình do tại