Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:37

愼思自和甫爱蓮亭歸有詩邀次韻其二

誰將幽意向東鄰,
報與蓮亭按曲人。
昨夜東風吹燠律,
如今開遍世間春。

 

Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 2

Thuỳ tương u ý hướng đông lân,
Báo dữ Liên đình án khúc nhân.
Tạc dạ đông phong xuy úc luật,
Như kim khai biến thế gian xuân.

 

Dịch nghĩa

Ai đem ý sâu kín sang nhà hàng xóm phía đông,
Báo với người gảy đàn ở Ái Liên đình.
Đêm qua gió phía đông thổi hơi ấm,
Hôm nay xuân đến khắp thế gian.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Xóm đông ai ngỏ ý sâu thầm,
Nói với đình Sen khách gảy đàn.
Hơi ấm đêm qua theo gió đến,
Hôm nay tràn ngập một trời xuân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ý sâu ai ngỏ đến thôn đông
Gởi đến đình Sen kẻ gảy đàn
Đêm trước gió về mang khí ấm
Hôm nay chốn chốn một trời xuân

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời