Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:46

賞菊其九

新紅綽約白參差,
一點芳心肯向誰。
別有此中眞意在,
清風明月舊相知。

 

Thưởng cúc kỳ 09

Tân hồng xước ước bạch sâm si,
Nhất điểm phương tâm khẳng hướng thuỳ.
Biệt hữu thử trung chân ý tại,
Thanh phong minh nguyệt cựu tương tri.

 

Dịch nghĩa

Hồng mới ẻo lả, trắng so le,
Một chút lòng thơm chịu hướng theo ai.
Riêng có trong này tồn tại chân ý,
Gió mát trăng trong bạn quen biết cũ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Hồng tươi lả lướt, trắng so le,
Một mảnh lòng thơm nẻo hướng về.
Còn có trong này chân ý ấy,
Trăng thanh gió mát bạn tương tri.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồng mềm mại, trắng so le
Lòng thơm một mảnh theo về với ai
Hãy còn chân ý ở đây
Trăng thanh gió mát với người cố tri

Chưa có đánh giá nào
Trả lời