賞菊其七

牢落關河客思忙,
黃梅雨後綠荷香。
故園秋色今何似,
此地寒花正傲霜。

 

Thưởng cúc kỳ 07

Lao lạc quan hà khách tứ mang,
Hoàng mai vũ hậu lục hà hương.
Cố viên thu sắc kim hà tự,
Thử địa hàn hoa chính ngạo sương.

 

Dịch nghĩa

Bồn chồn nay đây mai đó, lòng khách bộn rộn,
Sau mưa mai vàng đến hương sen xanh.
Vườn cũ vẻ thu giờ đây ra sao?
Nơi này hoa lạnh đang cợt với sương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lòng khách xốn xang lẻ dặm trường,
Mai vàng, sen biếc ngát đưa hương.
Vẻ thu vườn cũ nay sao nhỉ,
Hoa lạnh nơi này vẫn cợt sương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lưu lạc non sông khách bận lòng
Sau mưa, sen thắm ngát mùi hương
Vườn xưa nay sắc thu sao nhỉ
Chốn cũ hoa gầy cợt gió sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Rày đó mai đây, dạ vấn vương,
Mai vàng mưa, sen lục toả hương.
Thu sang, vườn cũ giờ sao nhỉ?
Nơi này, hoa lạnh cợt đùa sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Nay đây mai đó, ngỡ ngàng,
Sen xanh hương toả, mai vàng sa mưa.
Thu sang, chẳng rõ vườn xưa,
Chốn này, hoa lạnh trêu đùa làn sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời