Ải tây, thu tới mịt mù sương,
Nét cũ kiên trinh vẫn vững lòng.
Chẳng biết đêm nay trăng ngọn sóng,
Có vì hoa lạnh báo tin không?

tửu tận tình do tại