Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:50

賞菊其五

日日尋思與目謀,
白衣誰道過滄州。
天邊好是逢知己,
何事江城報晚秋。

 

Thưởng cúc kỳ 05

Nhật nhật tầm tư dữ mục mưu,
Bạch y thuỳ đạo quá Thương Châu.
Thiên biên hảo thị phùng tri kỷ,
Hà sự giang thành báo vãn thu.

 

Dịch nghĩa

Ngày ngày ngẫm nghĩ mưu tính với mắt,
Áo trắng ai bảo qua miền Thương Châu.
Bên trời may là gặp người tri kỷ,
Việc chi thành bên sông báo tiết thu muộn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ngày tháng lòng tìm, mắt rõi nhau,
Ai rằng áo trắng đến Thương Châu.
Bên trời may gặp người tri kỷ,
Chi kể giang thành tiết muộn thu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày tháng đăm đăm dõi mắt đâu
Ai rằng áo trắng đến Thương Châu
Bên trời may gặp người tri kỷ
Hà cớ thành sông báo muộn thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời