Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:51

賞菊其四

東籬綽約久聞香,
猶幸相逢里路長。
未論相來何處看,
貞心諒已許秋陽。

 

Thưởng cúc kỳ 04

Đông ly xước ước cửu văn hương,
Do hạnh tương phùng lý lộ trường.
Vị luận tương lai hà xứ khán,
Trinh tâm lương dĩ hứa thu dương.

 

Dịch nghĩa

Từ lâu ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ở giậu phía đông,
Vẫn còn may là gặp nhau đường đất còn dài.
Chưa bàn chuyện mai sau sẽ nhìn thấy ở chỗ nào,
Tấm lòng kiên trinh quả đã hứa với nắng thu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Giậu đông hương thoảng đã từ lâu,
May mắn đường dài lại gặp nhau;
Chưa biết chốn nào chưa thấy lại,
Lòng trinh hứa đợi nắng trời thu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ lâu hương thoảng mé rào đông
May nẻo đường xa được tái phùng
Gặp lại chừng nao đâu đó nhỉ?
Lòng trinh hứa đợi nắng thu trong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời