Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:52

賞菊其三

同是天根次第栽,
西園多少被春催。
爭奇不是生來意,
故向三秋次第開。

 

Thưởng cúc kỳ 03

Đồng thị thiên căn thứ đệ tài,
Tây viên đa thiểu bị xuân thôi.
Tranh kỳ bất thị sinh lai ý,
Cố hướng tam thu thứ đệ khai.

 

Dịch nghĩa

Cùng là thiên căn lần lượt tài bồi,
Vườn tây bao nhiêu hoa bị xuân giục giã.
Tranh vẻ kỳ lạ chẳng phải là ý tứ lúc sinh ra,
Cho nên lần lượt nở hoa vào ba tháng thu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lần lượt thiên căn vốn đắp bồi,
Vườn tây hoa lá rộn xuân tươi.
Sinh ra chẳng để tranh kỳ lạ,
Hẹn đến ba thu thắm dưới trời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cùng bởi trời sinh được dưỡng nuôi
Vườn tây rộn rã sắc xuân tươi
Tranh kỳ đâu vốn mong làm thế
Hẹn đến ba thu nở rực trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời