Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:53

賞菊其二

天邊雨雨又風風,
自爾貞心不放鬆。
莫道高秋成寂寞,
滿庭雪白間霞紅。

 

Thưởng cúc kỳ 02

Thiên biên vũ vũ hựu phong phong,
Tự nhĩ trinh tâm bất phóng tùng.
Mạc đạo cao thu thành tịch mịch,
Mãn đình tuyết bạch gián hà hồng.

 

Dịch nghĩa

Bên trời mưa mưa lại gió gió,
Tự ngươi, tấm lòng kiên trinh chẳng lơi lỏng.
Chớ bảo thu cao thành ra hưu quạnh,
Đầy sân hoa trắng như tuyết xen với màu như ráng hồng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Gió gió mưa mưa khắp một vùng,
Kiên trinh lòng giữ chẳng lơi buông.
Thu cao chớ bảo là hưu quạnh,
Tuyết trắng hoa sân nhuốm ráng hồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa mưa gió gió mãi bên trời
Riêng giữ lòng trinh chẳng chút lơi
Chớ bảo cuối thu là quạnh quẽ
Đầy sân tuyết trắng lẫn hồng tươi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời