Tức sự

Nhãn khan cao điểu độc phàn lung,
Tự ỷ thằng sàng bất ngữ trung.
Ngũ dạ tâm tình đăng đối ảnh,
Nhất thu cảnh vật vũ giao phong.
Mộng hồi thành khuyết hồn nghi khách,
Lệ sái hành dương huyết bính không.
Cách xá hà nhân ngâm giải tụng,
Lũ tương văn tự vấn cơ ông.


Bài thơ này tương truyền Cao Bá Quát làm trong lúc đang ở tù vì tội sửa bài thí sinh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Nhìn chim bay giỏi nhốt chơ vơ,
Trên võng kề lưng, chẳng nói thưa.
Tâm sự canh chầy đèn với bóng.
Cảnh tình thu trọn gió cùng mưa.
Mộng về thành khuyết hồn đâu tá ?
Lệ rỏ gông cùm máu uổng chưa ?
Ai đó cách nhà ngâm vịnh được,
Kẻ tù, thường đến hỏi văn thơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tường Vũ Anh Thi

Cánh chim bay giữa trời nhốt gió
Võng một mình nhốt gió cùng ai?
Thâu đêm chiếc bóng miệt mài
Mưa thu hiu hắt cho dài nhớ thương
Mộng thành xưa ngỡ hồn vất vưởng
Gông với cùm lệ tưởng máu khô
Bạn tù chữ nghĩa vu vơ
Thường đem han hỏi cái thơ ông tù!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chim khôn, lồng nhốt, não nhìn chưa!
Trên võng một mình bặt thốt thưa
Tâm sự đêm trường đèn đối bóng
Cảnh tình thu trọn gió pha mưa
Mộng về thành khuyết hồn khôn tỏ
Lệ tưới gông cùm máu cũng khô
Có bác phòng bên ngâm đọc tốt
Thường đem chữ nghĩa giải dùm cho

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bay cao chim nhốt nhìn buồn chưa,
Trên võng tựa lưng chẳng thốt thưa.
Tâm sự năm canh đèn với bóng,
Trọn thu cảnh vật gió cùng mưa.
Mộng về thành khuyết hồn đâu nhỉ ?
Lệ rỏ gông cùm máu cũng khô.
Có vị cách nhà ngâm vịnh được,
Kẻ yêu chữ nghĩa hỏi văn thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời