Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:40

雜詩其二

城下匆匆鄕里兒,
指名著籍樂捐貲。
祗今催辨無多事,
聞說君恩有賜衣。

 

Tạp thi kỳ 2

Thành hạ thông thông hương ý nhi,
Chỉ danh trứ tịch lạc quyên ti.
Chi kim thôi biện vô đa sự,
Văn thuyết quân ân hữu tứ y.

 

Dịch nghĩa

Ở dưới thành, con em các làng xã rộn rã,
Bị chỉ tên ghi vào sổ để quyên tiền.
Đến nay, các người đốc suất không còn lắm việc nữa,
Nghe nói nhà vua đã ra ơn ban áo cho các quan.


Theo Đại Nam thực lục, thời Tự Đức tài chính thiếu hụt phải mở lạc quyên lấy tiền dân mua quân trang, trong lúc đó, gặp khánh tiết thì vua ban áo mặc cho các quan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Dưới thành rộn rã đám trai làng,
Ghi sổ, nêu tên, góp vội vàng.
Đốc suất đến nay không bận nữa,
Nghe đâu đã có áo vua ban.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rộn rã trai làng họp dưới thành
Ghi tên vào sổ để quyên tiền
Đến nay đốc suất không còn bận
Nghe nói ơn vua ban áo quan

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời