Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2020 00:39

雜詩其一

大堤還望大江連,
國帑民勞幾百年。
眾水故流何處所,
小江一帯入關川。

 

Tạp thi kỳ 1

Đại đê toàn vọng đại giang liên,
Quốc thảng dân lao kỷ bách niên.
Chúng thuỷ cố lưu hà xứ sở,
Tiểu giang nhất đới nhập quan xuyên.

 

Dịch nghĩa

Đê lớn còn phải trông vào sông lớn liền nó,
Với tiền kho của nước, sức lao động của dân suốt mấy trăm năm.
Dòng chảy lâu đời nhiều nước trôi đi xứ sở nào,
Một dải sông nhỏ lại chảy vào của ải sông lớn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sông to, đê lớn mới lên danh,
Của nước, sức dân mãi mới thành.
Nhiều nước sông xưa tuôn mất hút,
Một con sông nhỏ lại nêu tên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đê lớn là do cậy bởi sông
Tiền kho, dân khổ mấy trăm năm
Sông xưa chảy mãi về đâu nhỉ
Một dải sông con lại nối liền

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời