沙行短歌

長沙復長沙,
一步一回卻。
日入行未已,
客子淚交落。
君不學仙家美睡翁,
登山涉水怨何窮。
古來名利人,
奔走路途中。
風前酒店有美酒,
醒者常少醉者同。
長沙長沙奈渠何,
坦路茫茫畏路多。
聽我一倡窮途歌。
北山之北山萬疊,
南山之南波萬級,
君胡為乎沙上立。

 

Sa hành đoản ca

Trường sa phục trường sa,
Nhất bộ nhất hồi khước.
Nhật nhập hành vị dĩ,
Khách tử lệ giao lạc.
Quân bất học tiên gia mỹ thuỵ ông,
Đăng sơn thiệp thuỷ oán hà cùng.
Cổ lai danh lợi nhân,
Bôn tẩu lộ đồ trung.
Phong tiền tửu điếm hữu mỹ tửu,
Tỉnh giả thường thiểu, tuý giả đồng.
Trường sa, trường sa, nại cừ hà?
Thản lộ mang mang uý lộ đa.
Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca.
Bắc sơn chi bắc, sơn vạn điệp,
Nam sơn chi nam, ba vạn cấp,

Quân hồ vi hồ sa thượng lập?

 

Dịch nghĩa

Bãi cát dài, lại bãi cát dài,
Đi một bước như lùi một bước.
Mặt trời lặn mà vẫn còn đi.
Khách (trên đường) nước mắt lã chã rơi.
Anh không học được ông tiên có phép ngủ kĩ
Cứ trèo non lội nước mãi, bao giờ cho hết ta oán!
Xưa nay hạng người danh lợi,
Vẫn tất tả ở ngoài đường sá.
(Hễ) quán rượu ở đầu gió có rượu ngon,
(Thì) người tỉnh thường ít mà người say vô số!
Bãi cát dài, bãi cát dài, biết tính sao đây?
Bước đường bằng phẳng thì mờ mịt, bước đường ghê sợ thì nhiều.
Hãy nghe ta hát khúc “đường cùng”,
Phía bắc núi Bắc núi muôn trùng,
Phía nam núi Nam sóng muôn đợt.
Anh còn đứng làm chi trên bãi cát?


Bài thơ này được sử dụng trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Bãi cát, bãi cát dài!
Mỗi bước lại như lùi.
Mặt trời đã lặn đi chưa nghỉ,
Khách bộ hành nước mắt tuôn rơi!
Không học được tiên ông phép ngủ,
Trèo non, lội suối, giận không nguôi.
Xưa nay phường danh lợi,
Bôn tẩu trên đường đời.
Gió thoảng hơi men trong quán rượu,
Say cả, hỏi tỉnh được mấy người?
Bãi cát, bãi cát, ngao ngán lòng,
Đường phẳng mờ mịt, đường hiểm vô cùng!
Nghe ta ca "cùng đồ" một khúc!
Phía bắc núi Bắc, núi muôn lớp!
Phía nam núi Nam, sóng muôn đợt!
Sao mình anh còn trơ lại trên bãi cát?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
143.64
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Bãi cát dài lại bãi cát dài,
Đi một bước như lùi một bước.
Mặt trời đã lặn, chưa dừng được,
Lữ khách trên đường nước mắt rơi.
Không học được tiên ông phép ngủ,
Trèo non, lội suối, giận khôn vơi!
Xưa nay, phường danh lợi,
Tất tả trên đường đời.
Đầu gió hơi men thơm quán rượu,
Người say vô số, tỉnh bao người?
Bãi cát, bãi cát dài ơi!
Tính sao đây? Đường bằng mờ mịt,
Đường ghê sợ còn nhiều, đâu ít?
Hãy nghe ta hát khúc “đường cùng”,
Phía bắc núi Bắc, núi muôn trùng,
Phía nam núi Nam, sóng dào dạt.
Anh đứng lam chi trên bãi cát?

154.73
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thai

Đi trên cát bước cứ lùi
Mắt chan ngấn nước tối rồi nghỉ đâu
Làm sao học được phép mầu
Vừa đi vừa ngủ dãi dầu mặc ai
Xưa nay bôn tẩu đường đời
Bên đường quán rượu tỉnh rồi lại say
Chán chường cát cứ tiếp hoài
Đường xa mờ mịt đắng cay trong lòng
Ai hay khúc hát đường cùng
Sóng muôn lớp sóng trập trùng núi non
Lòng ôm muôn dặm giang sơn
Mênh mông bãi cát sao còn đứng đây

104.10
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bãi cát dài, lại bãi cát dài,
Đi một bước như bước lùi lại.
Mặt trời lặn mà vẫn đi hoài,
Khách trên đường nước mắt tuôn rơi.
Anh không học ông tiên phép ngủ,
Trèo non lội nước oán khôn nguôi!
Hạng người xưa nay ham danh lợi,
Xuôi ngược tất tả ngoài đường đời.
Rượu ngon quán ở trên đầu gió,
Người say vô số tỉnh mấy người!
Bãi dài, bãi cát dài, tính sao?
Đường hiểm nhiều bằng phẳng mịt mờ,
Hãy nghe ta hát khúc “đường cùng”.
Phía bắc núi Bắc non muôn trùng,
Phương nam non Nam sóng muôn lớp.
Anh đứng làm chi bãi cát vùng?

53.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Bãi cát dài, cứ dài ra
Bước đi một bước như là bước lui
Mặt trời tắt, vẫn chưa thôi
Khách đường xa, nước mắt rơi lạnh lùng

Không theo phép ngủ tiên ông
Trèo non, lội nước, khôn cùng oán than
Xưa nay mấy kẻ lợi danh
Đường đời tất tả, tranh giành thiệt hơn

Gió đầu quán, nức rượu ngon
Người tỉnh ít, chỉ còn toàn kẻ say
Bãi cát dài… tính sao đây?
Đường bằng mờ mịt, nẻo nguy điệp trùng

Nghe ta hát khúc “Đường cùng”
Bên kia ải Bắc chập chùng núi non
Dãy Nam muôn đợt sóng dồn
Sao anh còn đứng trên cồn bãi đây?

52.60
Trả lời
Ảnh đại diện

Khúc hát Trường sa

Trường sa bãi cát dài ngoài khơi
Chân ta bước mãi không thể tới
Mặt trời đã lặn mất tăm hơi
Khách bước trên đường nước mắt rơi
Thần tiên vụt tắt như sao trời
Bờ cõi sông núi chẳng thấy nơi
Xưa nay người tham tuồng danh lợi
Tất tả ngược xuôi khắp dòng đời
Say tỉnh nơi đâu quán rượu đợi
Tỉnh thời rất ít say ngất lời
Trường sa Trường sa chỉ nhất thời
Đường băng không có bay đằng trời
Hãy nghe ta hát khúc đường cùng
Phía Bắc núi Bắc, núi muôn trùng
Phía Nam núi Nam, sóng mông lung
Ta còn đứng ngắm cảnh hoàng cung.

Hồng Đức
61.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pham Ha Vu

Đường lầy theo dấu trường sa
Bước lùi, bước tiến, được đà mỏi chân
Mặt trời lặn, vẫn bước lần
Đường xa, khách vẫn để phần lệ rơi
Thần tiên như thể rong chơi
Trèo non, lội suối, oán thời còn đây
Người xưa danh lợi bấy chầy
Đường đầy gian khó, phanh thây tranh giành
Rượu say nơi quán đã đành
Người tỉnh ít, chỉ rành rành kẻ say
Trường sa cát lặng, sao đây?
Đường bằng mờ mịt, hiểm nguy điệp trùng
Hãy nghe hát khúc “đường cùng”
Phía này, núi Bắc muôn trùng xa khơi
Núi Nam sông lớn tơi bời
Cớ sao anh đứng chơi vơi một mình?

15.00
Trả lời