Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2021 20:51

驟雨

蛙龜鳴空園,
驟雨已滑道。
推窗喚阿童,
拭問階前草。

 

Sậu vũ

Oa quy minh không viên,
Sậu vũ dĩ hoạt đạo.
Thôi song hoán a đồng,
Thức vấn giai tiền thảo.

 

Dịch nghĩa

Rùa, ếch kêu trong vườn hoang
Mưa rào làm cho đường trở nên trơn
Đẩy cửa sổ gọi tiểu đồng
Hỏi thăm cỏ trước thềm


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập II), NXB Văn học, 2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Rùa, ếch inh vườn vắng
Mưa rào đường hoá trơn
Đẩy song gọi thằng nhỏ
Hỏi cỏ thềm ngập không?


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập II), NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ếch, rùa kêu rộn vườn hoang
Mưa rào xối xả đường càng thêm trơn
Đẩy song gọi chú tiểu đồng
Hỏi thăm nước có ngập lên cỏ thềm?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời