Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:32

山居早起

結茅林麓間,
黄葉没人跡。
月落曙星稀,
天寒秋水碧。

 

Sơn cư tảo khởi

Kết mao lâm lộc gian,
Hoàng diệp một nhân tích.
Nguyệt lạc thư tinh hy,
Thiên hàn thu thuỷ bích.

 

Dịch nghĩa

Nhà tranh dựng nơi chân núi,
Lá vàng lấp mất dấu người.
Trăng lặn sao sáng thưa,
Trời lạnh nước thu biếc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Chân núi, dựng lều tranh,
Lá vàng che dấu chân.
Trăng tàn, sao sớm ít,
Trời lạnh, nước thu xanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lều tranh dựng ở chân non
Lá vàng che lấp đâu còn dấu ai
Lờ mờ trăng rụng, sao phai
Nước thu xanh biếc sớm mai lạnh lùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời